Warunki reklamacji

 

W przypadku wystąpienia wady produktów, kupujący ma prawo złożyć reklamację i żądać jednej z czterech czynności:

  • wymiany towaru na wolny od wad,
  • naprawy towaru,
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

Za wadę uznaje się uszkodzenie opakowania zawierającego produkt.

Reklamacji podlegają także produkty przeterminowane. Reklamacji nie podlegają produkty noszące ślady użytkowania.